Bảng giá phần mềm quản lý bán hàng

Start Up

Dành cho cửa hàng nhỏ

234.900đ/tháng

 • Sản phẩm không giới hạn
 • 1 cửa hàng
 • 10 tài khoản nhân viên
 • Quản lý kho (2 kho hàng)
 • Quản lý đơn hàng (limit 100 đơn hàng / 1 ngày)
 • Quản lý vận đơn
 • Báo cáo vận đơn
 • Báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo tài chính
 • Phân quyền
Dùng thử (liên hệ 0973106417)

Pos

Dành cho cửa hàng lớn

469.800đ/tháng

Giảm 10% khi mua 24 tháng

 • Sản phẩm không giới hạn
 • 1 cửa hàng
 • Nhân viên không giới hạn
 • Quản lý kho
 • Quản lý đơn hàng không giới hạn
 • Quản lý vận đơn
 • Báo cáo vận đơn
 • Báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo tài chính
 • Phân quyền
 • Tặng kèm phần mềm check ngưỡng (https://prnt.sc/sb0a8x)
Dùng thử (liên hệ 0973106417)

Orichi cung cấp thêm dịch vụ cho những cửa hàng nào muốn mua luôn phần mềm (trả phí 1 lần - dùng trọn đời): 23.490.000đ

Lưu ý: Chi phí trên không bao gồm các dịch vụ đi kèm (sever, hosting, domain)

 

Thêm 1 cửa hàng mới 50% gói hiện tại đang dùng

* Lưu ý: Gói Startup chỉ áp dụng cho 1 cửa hàng, để mua
thêm cửa hàng mới quý khách cần nâng cấp lên gói POS